بازدید رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از انجمن

تاریخ انتشار:تیر ۵, ۱۳۹۸

انجمن دمانس و آلزایمر ایران

روز چهار شنبه، ۵ تیرماه، به دعوت انجمن دمانس و آلزایمر ایران، جناب آقای دکتر بهزادی، رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، به همراه تیمی از مدیران و مسئولین سلامت بهداشت بیمارستان صنعت نفت در انجمن حضور به عمل آوردند.

در ابتدای جلسه خانم صالحی، مدیرعامل انجمن، ضمن خوشامدگویی و معرفی فعالیت های انجمن، جلسه را نقطه عطفی برای همکاری  و تحقق اهداف انسان دوستانه با بیمارستان صنعت نفت دانست.

در ادامه آقای دکتر حاجتی ضمن مورد اهمیت قرار دادن موضوع دمانس و بیماری آلزایمر، با توجه به افزایش شیب سالمندی در جامعه و نقش مراقبین، به چالش های پیش رو اشاره نمود و همکاری با بیمارستان ها و مراکز درمانی را جهت کاهش آسیب های ناشی از ابتلا به دمانس و بیماری آلزایمر مورد اهمیت قرار دادند.

پس از آن آقای دکتر بهزادی در خصوص همکاری های مشترک با انجمن در زمینه های آموزشی، پیشگیری و مراقبت از افراد مبتلا به بیماری آلزایمرصحبت نموده و پس از آن به اتفاق تیم مدیریتی بخش های مختلف انجمن بازدید کردند.

در پایانآقای دکتر بهزادی جهت ادامه مذاکرات و عقد تفاهم نامه از مسئولین انجمن دمانس و آلزایمر ایران دعوت نمودند تا در جلسه ای به همین منظور در بیمارستان نفت شرکت نمایند.