آموزش همگانی برای بازنشستگان وزارت امور خارجه

تاریخ انتشار:مرداد ۱۲, ۱۳۹۸

آموزش همگانی

روز جمعه ۱۱ مرداد ماه خانم مرضیه صبحانی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مسئول روابط عمومی انجمن دمانس و آلزایمر ایران به دعوت بازنشستگان وزارت امور خارجه در باشگاه وزارت  حضور پیدا کردند و ضمن معرفی انجمن دمانس و آلزایمر ایران به آموزش در خصوص انواع دمانس و بیماری آلزایمر، نشانه ها و شیوه پیشگیری از ابتلا به بیماری آلزایمر پرداختند. در این جلسه کارشناس برنامه به سوالات عزیزان پاسخ داده و در پایان بروشورهایی در اختیار بازنشستگان قرار دادند . جناب آقای کشانی سرپرست این گروه درخواست آموزش مستمر و انجام تست را در جلسات بعدی داشتند .