1398-1-25

فدراسیون انجمن های آلزایمر استانی

امضای تفاهم نامه عضویت انجمن های آلزایمر استانی تازه تاسیس در انجمن دمانس و آلزایمر ایران

سرانجام در پی تلاش های مستمر دوساله جهت راه اندازی انجمن های آلزایمر استانی توسط بازنشستگان داوطلب صندوق بازنشستگی، بیش از نه استان موفق به تاسیس انجمن آلزایمر استان خود گردیده اند و تعدادی نیز درحال دریافت مجوز هستند. به همین دلیل در تاریخ ۷ دی ماه، اولین گردهمایی انجمن های استانی به دعوت انجمن دمانس و آلزایمر ایران در محل انجمن تشکیل گردید.

در این جلسه حضار محترم با اهداف و فعالیت های فدراسیون انجمن دمانس و آلزایمر ایران آشنا شده و انجمن های استانی به ارائه تجربیات خود جهت اطلاع و هماهنگی پرداختند و در پایان تفاهم نامه عضویت در فدراسیون را امضا نمودند.

امید که به زودی سایر استان ها نیز موفق به دریافت مجوز شده و در جلسه مشترک امضای تفاهم نامه با آنان نیز صورت پذیرد.

(گزارش تصویری)

اراک


بوشهر


خراسان جنوبی


سیستان و بلوچستان


قم


کردستان


کرمانشاه


لرستان


همدان


یزد