1398-11-26

گزارش بهمن ماه انجمن آلزایمر قم (1398)

به نقل از خانم اشرف چزانی، مدیر عامل انجمن آلزایمر قم

روز چهارشنبه، 16 بهمن ماه کارگاه آموزشی در در مورد راه های پیشگیری از بیماری آلزایمر و عواقب تک فرزندی در سالمندی در سالن مرکز بهداشت با حضور مدرسین آموزش خانواده نواحی اموزش وپرورش از ساعت 8 الی 12 برگزار شد.