فعالیت ها

درباره دمانس و بیماری آلزایمر
تشخیص، درمان ، مراقبت ، حمایت
آموزش
تعامل با انجمن های آلزایمر استان ها
پژوهش
مشارکت در فعالیت های ما

آخرین اخبار

حضور مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران در شبکه سلامت

26  شهریور  1398
برگزاری همایشی با هدف فرهنگ سازی و آشنایی با بیماری آلزایمر به مناسبت روز جهانی آلزایمر
روز دوشنبه 25 شهریور ماه نمایندگان انجمن دمانس و آلزایمر ایران به دعوت( طرح حساس) ، سازمان زنان زرتشتی در مراسم جشن آفرینش-گاه انبار، که مصادف با ماه و روز جهانی بیماری آلزایمر می باشد شرکت نمودند.

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند؟