فرم عضویت

علمی و تحقیقاتی:

در این بخش متخصصین علوم پزشکی و پیراپزشکی و افرادی با مدرک کارشناسی و بالاتر در گروه علوم پزشکی می توانند حضور داشته باشند

درمانی و مراقبتی:

در این بخش متخصصین علوم پزشکی و پیراپزشکی و کارشناسان مرتبط (روانشناسی بالینی، مددکاری اجتماعی و...) می توانند حضور داشته باشند.

فنی و تخصصی:

در این بخش افرادی که دارای مهارت های فنی و تخصصی غیر پزشکی می توانند همکاری داشته باشند.

امور اداری و مالی:

در این بخش افرادی که توانایی انجام امور اداری و مالی را داشته باشند می توانند شرکت نمایند.

جمع آوری و جلب کمک های مردمی:

در این بخش داوطلبین در برنامه های جذب کمک های مالی می توانند شرکت نمایند.

خدمات اجرایی:

همکاری در این بخش حالت همگانی داشته و نیاز به تخصص خاصی نمی باشد.

اگر مطمئن نیستید که به چه نوع کاری علاقمند هستید یا فعالیت های نامبرده مورد توجه تان واقع نشده است تا جایی که ممکن است مهارت های خود را توضیح دهید ما سعی می کنیم تا فعالیت های نزدیک به سلیقه و مهارت شما که نظر انجمن آلزایمر را نیز تامین نماید به شما پیشنهاد نماییم.

محل همکاری:

شما می توانید در هر مکانی به فعالیت های داوطلبانه خود اهتمام ورزید.