1399-11-25

پرخاشگری در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

پرخاشگری

پرخاشگری در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

پرخاشگري یک واکنش تند و نامعقول است و اغلب با آگاهي و کنترل آنچه که باعث افزایش اضطراب بیمار می شود، مي توان از آن پيشگيري نمود.

وقتي فرد مبتلا به بیماری آلزایمر بيقرار مى شود، فوراً هر آنچه كه او را مضطرب كرده متوقف كنيد و بگذاريد به آرامش برسد و ديگر او را تحت فشار نگذاريد.

گاهي اوقات دارو درمانی برای کنترل رفتارهای پرخاشگرانه توسط پزشکان تجویز می شود، اما به خاطر داشته باشیم که دارو درماني جايگزيني براي تغيير محيط اطراف فرد مبتلا یا نحوه واكنش مراقبت کنندگان نمي باشد.

انجمن آلزایمر ایران