1398-1-25

فدراسیون انجمن های آلزایمر استانی

امضای تفاهم نامه عضویت انجمن های آلزایمر استانی تازه تاسیس در انجمن دمانس و آلزایمر ایران

پیرو انعقاد تفاهم نامه انجمن دمانس و آلزایمر ایران و صندوق بازنشستگی کشور در راستای ایجاد گسترش همکاری های فی مابین جهت ارائه خدمات علمی، آموزشی، تحقیقاتی و دیگر موضوعات مرتبط با بیماری آلزایمر، کارگاه های آموزشی در مورد شناخت بیماری ، پیشگیری، کاهش ابتلا و مراقبت از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر برگزار گردید. در این کارگاه های آموزشی که در شهر تهران و مشهد برگزار شد کارشناسان بازنشسته صندوق بازنشستگی که از کلیه استان ها شرکت نموده بودند توسط کارشناسان و متخصصان انجمن آموزش های لازم را کسب و موفق به دریافت گواهینامه شدند. پیرو اهداف از پیش تعیین شده برای برگزاری کارگاهها، این کارشناسان آمادگی خود را جهت راه اندازی انجمن های آلزایمر در استان های خود اعلام نمودند.

تاسیس انجمن های آلزایمر استانی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، صندوقهای بازنشستگی استانها و انجمن دمانس و آلزایمر ایران با هدف افزایش دانش جامعه ، مراقبین افراد مبتلا، پیشگیری و کاهش ابتلا و درنتیجه افزایش کیفیت زندگی عزیزان سالمند و افراد مبتلا انجام می شود.

سرانجام در پی تلاش های مستمر دوساله جهت راه اندازی انجمن های آلزایمر استانی توسط بازنشستگان داوطلب صندوق بازنشستگی، بیش از ده استان موفق به تاسیس انجمن آلزایمر استان خود گردیده اند و تعدادی نیز درحال دریافت مجوز هستند. به همین دلیل دو گردهمایی انجمن های استانی به دعوت انجمن دمانس و آلزایمر ایران در محل انجمن تشکیل گردید.

در جلسه اول به تاریخ 7 دی 97 ، حضار محترم با اهداف و فعالیت های فدراسیون انجمن دمانس و آلزایمر ایران آشنا شده و انجمن های استانی به ارائه تجربیات خود جهت اطلاع و هماهنگی پرداختند و در پایان تفاهم نامه عضویت در فدراسیون را امضا نمودند.

در گردهمایی دوم به تاریخ 20 تا 22 مهر 98 ، یک کارگاه سه روزه فعالیت های تخصصی و کاربردی برای نمایندگان استان ها با موضوع آشنایی با تست های تشخیصی، آشنایی با طرح حساس و پیشگیری و نحوه ی آموزش مراقبین برگزار شد و در پایان ضمن امضای تفاهم نامه با سه استان، به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه تقدیم گردید.(گزارش همراه با عکس)

امید که به زودی سایر استان ها نیز موفق به دریافت مجوز شده و در جلسه مشترک امضای تفاهم نامه با آنان نیز صورت پذیرد.

رسآلت انجمن آلزایمرایران، تشکیل گروه های حمایت کننده جهت آموزش و حمایت افراد مبتلا و مراقبین و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی آنان است، امید است که با راه اندازی و فعالیت انجمن های استانی این مهم نیز، تامین گردد.


انجمن های آلزایمر استانی که مجوز گرفته و فعالیت می کنند :


بوشهر

خراسان جنوبی(بیرجند)

سیستان و بلوچستان(زاهدان)

فارس(شیراز)

قزوین

قم

کردستان(سنندج)

کرمان

کرمانشاه

لرستان

مرکزی(اراک)

همدان

یزد

سفیران انجمن دمانس و آلزایمر ایران در استان ها:

به داوطلبان صندوق بازنشستگی کشوری گفته می شود که در استان های محل زندگی خود به نمایندگی از طرف انجمن دمانس و آلزایمر ایران در مورد بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها به عموم مردم آموزش می دهند و اطلاع رسانی می کنند. احساس نیاز به حضور انجمن آلزایمر ایران در سراسر کشور، موجب همکاری دوجانبه بین این انجمن و صندوق بازنشستگی کشوری شده و این سفیران تلاش می نمایند تا انجمن های آلزایمر استانی را تاسیس نمایند.


آذربایجان شرقی(تبریز)اصفهان خراسان شمالی(بجنورد) خوزستان(اهواز)گلستان(گرگان)