1398-2-19

برگزاری دوره های آموزشی توازن ذهن و تنفس دیافراگمی(MRDR)

Mind’s Relaxation and Diaphragmatic Respiration (MRDR)*

با توجه به اثرات در خور اهمیت روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR) که در کنترل و کاهش استرس و تاثیر این روش ها که در تمامی زمینه های سلامت و بهدا شت روانی فرد و جامعه داشته، انجمن دمانس و آلزایمر ایران دوره های آموزش توازن ذهن و تنفس دیافراگمی با هدف پیشگیری از خستگی و استهلاک روحی، جسمی و افزایش توان مندی های افراد و … برگزار می کند.

اهداف آموزش توازن ذهن و تنفس دیافراگمی(MRDR)

روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی که در برگیرنده ی طیفی گسترده از توازن بین تمرکز- تحرک- تنفس آگاهانه بوده که با بکار گیری عملی قوانین حاکم بر متابولیسم سلولی از طریق روش های کنترل تنفسی در دم و بازدم و تاثیر آنها بر افزایش عملکرد سیستم عصبی پاراسیمپاتیک در مقابل سیستم سیمپاتیک که در نتیجه کاهش استرس را در پی دارد.

علاوه بر این، با در نظر داشتن چهار الگوی روانشتاختی “ضرورت- غیرضرورت”، “قبول کردن- پذیرفتن”، “کنش – واکنش”، و” علت – معلول” به فرد آموزش توان غلبه بر عوامل بیرونی استرس زا را داده که همین امر خود سهم مهمی در حفظ آرامش و آسودگی ذهنی را بدنبال خواهد داشت.

در نتیجه باعث : بهبود کیفیت خواب، کاهش استرس، انتقال اکسیژن مناسب به مغز، بهبود حافظه، درمان بیماری های آسم و آلرژیک و بهبود مشکلات مربوط به ستون فقرات می شود.

این دوره های آموزشی به مدت دو ماه به صورت نشست های هفتگی آموزشی – عملی به مدت ۱۰ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای طبق برنامه زمانبندی شده برگزار می شود.

روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی در حو زه های مختلف سلامت اخیرا در مجامع علمی کشورمان از جمله سومین کنگره بین المللی آسم ،آلرژی و ایمیونولوژی، دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، همایش یک روزه توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR) از دیگاه علوم اعصاب توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی ایران و نخستین کنگره ملی پزشکی کوهستان، توسط دکتر مسعود اسلامی، نورویرولوژیست معرفی گردیده است.

Mind’s Relaxation and Diaphragmatic Respiration (MRDR)*

دوره های برگزار شده آموزش MRDR در انجمن دمانس و آلزایمر ایران براساس توالی زمان به شرح زیر می باشند:
دوره های 1 و2 : اردیبهشت و خرداد 1397
دوره 3 : مهر و آبان 1397
دوره 4 : بهمن 97 تا فروردین 1398
دوره 5 : ازدیبهشت و خرداد 1398 (ویژه کارکنان انجمن آلزایمر)
دوره 6 (آموزش آنلاین) : فروردین 1399 (ویژه مراقبین افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر)

برای ثبت نام و گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های (MRDR) با شماره ۴۴۶۶۵۱۵۲-۰۲۱ تماس بگیرید
.