1398-4-22

بازدید ریاست و مدیران دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی تهران از انجمن دمانس و آلزایمر ایران

پیرو تفاهم نامه انجمن دمانس و آلزایمر ایران و دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی تهران و بنا بر دعوت مدیر عامل انجمن روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه، خانم مهندس گرد ریاست دانشکده به اتفاق معاونین پژوهشی و دانشجوئی دانشکده و تعدادی از مدیران گروههای آموزشی با حضور در انجمن و بازدید از قسمت های مختلف پیرامون محورهای همکاری به تبادل نظر پرداختند.

در این نشست خانم صالحی مدیرعامل انجمن ضمن خوش آمدگویی به میهمانان ، اهداف راهبردی و برنامه های انجمن را برای حاضران توضیح داده و با توجه به در پیش بودن ماه جهانی آلزایمر (شهریور ماه ۱۳۹۸) خواستار همکاری دانشکده در حوزه های فنی، تخصصی و هنری مرتبط با خدمات انجمن شدند.

خانم مهندس گرد ریاست دانشکده نیز با ابراز خرسندی از حضور خود و همکارانشان در انجمن آمادگی خود را برای همکاری های ممکن بر اساس تفاهم نامه فی مابین اعلام نمودند.

معاونین و مدیران گروه های آموزشی دانشکده نیز ضمن اشاره به زمینه های تخصصی و موضوعات همکاری مراتب آمادگی خود را برای همکاری های فی مابین اعلام نمودند.

در این نشست که حدود ۲ ساعت به طول انجامید میهمانان از قسمت های مختلف انجمن و بخش توانبخشی قاصدک بازدید به عمل آورده و از نزدیک با فعالیت ها و برنامه های آموزشی و درمانی انجمن آشنا گردیدند.

در پایان مقرر شد جلسه ای با حضور نمایندگان طرفین ظرف هفته آینده برگزار و برنامه اقدامات و همکاری های دو جانبه را برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به صورت مکتوب تدوین نمایند.