1398-4-22

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک با کتابخانه موزه ملی ملک

پیرو جلسات قبل با مدیر اداری کتابخانه موزه ملی ملک ، جلسه ای روز شنبه ۲۲ تیر ماه در دفتر مدیر عامل موزه با حضور آقای غلامرضا خواجه سروی (مدیرعامل ) ، و مدیران بخش های مختلف موزه و خانم معصومه صالحی مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران به اتفاق مدیر اجرایی ، مسئول آموزش و مسئول روابط عمومی برگزار گردید .

ابتدا آقای خواجه سروی ضمن خوش آمدگویی، از مشارکت با انجمن دمانس و آلزایمر ایران ابراز خرسندی نموده وجهت اجرایی شدن همکاری های مشترک اعلام امیدواری نمودند.

در ادامه خانم صالحی به معرفی انجمن و فعالیت های آن پرداختند و آقای خوانساری نتایج مشارکت انجمن دمانس و آلزایمر ایران را با موزه ملی ملک در سال گذشته را اعلام کردند .

آقای دزفولی مدیر موزه خانه بازار تهران نیز ضمن معرفی موزه ، آن فضا را بسیار مناسب برای خاطره گویی و موزه درمانی سالمندان دانستند .

در پایان امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن دمانس و آلزایمر ایران و کتابخانه موزه ملی ملک به عمل آمد و تفاهم نامه ها بین دو مجموعه تبادل گردید.