1398-1-25

روش های تشخیص بیماری آلزایمر

روشهای تشخیص بیماری آلزایمر

روشهای تشخیص بیماری آلزایمر بسیار تخصصی است و می بایست حتما توسط افراد و سازمان های ذیصلاح انجام پذیرد.

تشخیص این بیماری توسط پزشک و با بررسی تاریخچه سلامت بیمار و انجام برخی معاینات جسمانی/ روانی و آزمایشهایی چون، سیتی اسکن، ام آر آی مغز، نوارمغزی، آزمایش مایع نخاع و یا آزمونهای روانشناسی انجام میپذیرد.

اهمیت تشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر

تشخیص آلزایمر

تشخیص، درمان، مراقبت و حمایت در بیماری آلزایمر