1398-7-15

آموزش آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر در شهرداری منطقه 12

ماه جهانی دمانس و بیماری آلزایمر (1398)

روز یک شنبه 14 مهر ماه کارگاه آموزشی با موضوع " آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر و راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری" در شهرداری منطقه 12 برای بیش از130 نفر برگزار گردید.

در این کارگاه ضمن معرفي انجمن و خدمات آن، درباره ی دمانس و انواع آن، بيماري آلزايمر، روند آسيب مغز در مراحل مختلف، علايم و نشانه هاي هشدار دهنده، روشهاي تشخيص، عوامل خطر ساز و راهكارهاي پيشگيری پرداخته شد.

در پايان نیز در مورد تست هاي تشخيصي و شرايط انجام آن توضیحات کاملی ارائه شد.