1398-7-16

کارگاه یک روزه "بیماری آلزایمر و اصول مراقبت از افراد مبتلا"

ماه جهانی دمانس و بیماری آلزایمر (1398)

روز سه شنبه 16 مهر ماه به مناسبت ماه جهانی بیماری آلزایمر، دانشکده پرستاری ایران با مشارکت انجمن دمانس و آلزایمر ایران اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان " بیماری آلزایمر و اصول مراقبت از افراد مبتلا" دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران نمود.

در این کارگاه آموزشی ابتدا خانم سیدالشهدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه، ضمن خیر مقدم کارگاه مذکور را برای شرکت کنندگان معرفی کردند.

پس از آن خانم صالحی، مدیرعامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران به معرفی انجمن پرداختند.

در ادامه دکتر حاجتی،روانپزشک و رئیس هیئت مدیره انجمن ، در مورد دمانس و بیماری آلزایمر برای شرکت کنندگان صحبت کردند.

در بخش دوم این کارگاه، آقای خوانساری، مدیر اجرایی انجمن در مورد عوامل خطرساز و پیشگیری از دمانس و بیماری آلزایمر توضیحاتی را برای شرکت کنندگان ارائه دادند.

بعد از آن خانم دکتر ظاهری، روانشناس و مسئول بخش پژوهش انجمن ضمن بیان شیوه های برقراری ارتباط با افراد مبتلا به بیماری آلزایمر و مراقبین آن ها در مورد درمان های غیر دارویی صحبت کردند.

در پایان نیز آقای جعفری، کارشناس به توضیح در مورد اصول مراقبت از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر پرداختند.