1398-7-29

بازديد دانشجويان كارشناسي پرستاری دانشگاه شاهد

کارآموزی دانشجويان پرستاری دانشگاه شاهد

در روز های 28 و 29 مهر ماه پیرو هماهنگی های به عمل آمده 8 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه شاهد جهت انجام کارآموزی کوتاه مدت خود به سرپرستی خانم دکتر هروی در انجمن دمانس و آلزایمر ایران حضور یافتند.

ابتدا در واحد آموزش درباره تاریخچه تشکیل انجمن و فعالیتهای انجمن توضیحاتی داده شد در ادامه در مورد دمانس و بیماری آلزایمر آموزش کاملی ارائه گردید.همچنین با حضور در واحد توانبخشی و نگهداری روزانه قاصدک، آشنایی بیشتری با برنامه های توانبخشی جسمی و ذهنی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر ایجاد شد.