1398-8-13

آموزش آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر در سرای محله گیشا

آموزش همگانی

روزسه شنبه 12 آبان ماه کارگاه آموزشی با موضوع " آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر و راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری" در مرکز خیریه فاطمه زهرا برای بیش از60 نفر برگزار گردید.

در این کارگاه کارشناس انجمن ضمن معرفي انجمن و خدمات آن، درباره ی دمانس و انواع آن، بيماري آلزايمر، روند آسيب مغز در مراحل مختلف، علايم و نشانه هاي هشدار دهنده، روشهاي تشخيص، عوامل خطر ساز و راهكارهاي پيشگيری صحبت کردند.

در پايان نیز در مورد تست هاي تشخيصي و شرايط انجام آن توضیحات کاملی ارائه شد.