1398-8-20

بازديد دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه شاهد

کارآموزی دانشجويان پرستاری سالمندی دانشگاه شاهد

در روز های 18،19 و 20 آبان ماه پیرو هماهنگی های به عمل آمده 5 نفر از د دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی دانشگاه شاهد جهت انجام کاراموزی کوتاه مدت خود به سرپرستی خانم دکتر هروی به مدت 3روز در انجمن دمانس و آلزایمر ایران حضور یافتند.

ابتدا در واحد آموزش درباره تاریخچه تشکیل انجمن و فعالیتهای انجمن توضیحاتی داده شد در ادامه در مورد دمانس و بیماری آلزایمر آموزش کاملی ارائه گردید.همچنین با حضور در واحد توانبخشی و نگهداری روزانه قاصدک،آشنایی بیشتری با برنامه های توانبخشی جسمی و ذهنی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر ایجاد شد