1398-9-10

بروشورها

تعریف دمانس و بیماری آلزایمر_(2019)


تشخیص بیماری آلزایمر و راهکارهای بعد از آن_(2019)


سرها بالا (توصیه هایی برای حفظ و استمرار سلامت مغز)_(2019)


آیا شما از یک فرد مبتلا به بیماری آلزایمر مراقبت می کنید؟ (علائم شایع فشارهای عصبی در مراقب)_(2019)


چگونه فشارهای عصبی مراقب را کاهش دهیم؟ (راهکارهایی برای یاری مراقب)_(2019)


اطلاعاتی درباره بیماری آلزایمر برای کودکان و نوجوانان


تشخیص بیماری آلزایمر _(2016)

آیا این نشانه های بیماری آلزایمر است؟ _(2016)


در مورد دمانس و بیماری آلزایمر چه می دانیم؟ _(2016)


آیا شما از فرد مبتلا به بیماری آلزایمر مراقبت می کنید؟ _(2016)


چگونه فشارهای عصبی مراقب فرد مبتلا به بیماری آلزایمر راکاهش دهیم؟ _(2016)


سرها بالا (مسائلی که همه باید در مورد مغز و بیماری آلزایمر بدانید)_(2016)


در مورد بیماری آلزایمر چه می دانید؟ (2013)


ایا این بیماری آلزایمر است_( 2011)


آیا شما از یک فرد مبتلا به بیماری آلزایمر مراقبت می کنید؟ (2011)


چگونه فشار های عصبی فرد مراقبت کننده را کاهش دهیم؟ (2011)


تشخیص بیماری آلزایمر 2011


در مورد بیماری آلزایمر چه می دانید؟ (2011)


بیماری آلزایمر_(2011)