1398-9-13

حضور انجمن در جلسه عمومی آذر ماه شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر

این جلسه روز سه‌شنبه 12 آذر ماه سال 1398 ساعت ۱۳:۰۰در دفتر مرکزی شبکه با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه مدیر عامل شبکه دکتر محمدرضا مسجدی با اشاره به شرایط نامساعد عوامل خطر ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر به ویژه موضوع تغذیه ناسالم و استعمال دخانیات از سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست نمود تا به صورت جدی تمرکز بیشتری را نسبت به این موضوع داشته باشند

.پس از آن آقای خدایی دبیر اجرایی شبکهگزارشی از فعالیت‌های انجام شده از سوی دبیرخانه در نیمه سوم سال 98 ارائه و به طور ویژه از اعضای شبکه جهت حضور در منطقه 12 جهت همیاری در معضلات سلامت این منطقه دعوت نمود.

در این برنامهاعضای جدید انجمن ضمن معرفی فعالیت‌های سازمان خود راهکارهایی جهت پیشبرد اهداف شبکه مطرح نمودند. براساس تصویب اکثریت اعضاء در جلسه آذر ماه مقرر گردید برنامه مدرسه سلامت‌یار که 21 آذر به میزبانی مدرسه فرزانگان 2 برگزار می‌گردد مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در این جلسهاعضای حاضر با استقبال از ایده‌ تشکیل کمیته پژوهش به منظور بسط فعالیت‌های علمی در قالب شبکه، وجود این کمیته را ضروری دانستند.

در انتهای این برنامه نماینده خیریه محمد حسین رضوی با دعوت از اعضای شبکه جهت حضور، به معرفی برنامه آتی خود با عنوان کنگره سرطان که بهمن امسال در محل هتل استقلال برگزار خواهد شد، پرداخت.