1398-9-13

آموزش آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر در انجمن احیاء ارزش ها

آموزش همگانی

روزچهار شنبه 6 آذر ماه کارگاه آموزشی با موضوع " آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر و راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری" در انجمن احیاء ارزش ها برای بیش از30 نفر برگزار گردید.

در این کارگاه کارشناس انجمن ضمن معرفي انجمن و خدمات آن، درباره ی دمانس و انواع آن، بيماري آلزايمر، روند آسيب مغز در مراحل مختلف، علايم و نشانه هاي هشدار دهنده، روشهاي تشخيص، عوامل خطر ساز و راهكارهاي پيشگيری صحبت کردند.