1398-9-18

ثبت نام پنجاه و پنجمین دوره کلاس آموزشی مراقبت از افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

دوره جدید کلاس آموزش مراقبین افراد مبتلا به دمانس (آخرین دوره سال 1398)

ثبت نام پنجاه و پنجمین دوره جدید کلاس آموزشی مراقبت از افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر (گروه های حمایت کننده) آغاز شد. ( شروع دوره: زمستان ۱۳۹8)

برای ثبت نام در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴٫۳۰ به امور بیماران انجمن آلزایمر مراجعه یا با تلفن ۴۴۶۴۵۵۱۰ (خانم احمدزاده) تماس بگیرید