1398-9-18

شروع پنجاه و چهارمین دوره آموزش مراقبین افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

پنجاه و چهارمین​ دوره آموزش مراقبین افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر، از روز دوشنبه، 18 آذر ۱۳۹۸ آغاز شد. این دوره از کلاس ها به مدت ۸ جلسه، به صورت هفتگی(هر دوشنبه) از ساعت ۱۰ الی۱۳ برگزار میگردد.

عناوین جلسات به شرح زیر می باشد:

جلسه اول – معارفه و آشنایی اعضاء با یکدیگر

جلسه دوم – پذیرش و تطابق با بیماری

جلسه سوم –زندگی با فرد مبتلا و نحوه ارتباط با او

جلسه چهارم – مراقبت های روزانه

جلسه پنجم – چگونگی مواجهه با مشکلات بیماری

جلسه ششم –روش فعال نگه داشتن فرد مبتلا به بیماری آلزایمر و برنامه ریزی

جلسه هفتم – مراقبت از مراقب۱و۲

جلسه هشتم – جمع بندی مطالب