1398-10-17

اجرای برنامه طرح حساس (حفظ سلامت افراد سالمند) در انجمن آلزایمر همدان

سازمان مردم نهاد حمایت از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر درهمدان به منظور پیشگیری از بروز بیمارهای دوره سالمندی به ویژه آلزایمر در سالمندان با هدف توانمند نمودن گروههای در معرض خطر اقدام به اجرای طرح آموزشی تحت عنوان طرح حساس نموده است..

اولین جلسه کلاس آموزشی با حضور تعداد 13 نفراز داوطلبین در محل سالن جلسات مدیریت مشارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا برگزار شد.

در این جلسه که مورد استقبال شرکت کنندگان واقع شد ابتدا برجیسیان مدیر عامل انجمن در زمینه آشنایی با انجمن آلزایمر، اهداف و نحوه مشارکت اعضا مطالبیارائه نمود.

سپس ناهید یلفانی کارشناس ارشد روانشناسی که دوره آموزش مذکور را در انجمن آلزایمر ایران طی نموده مطالب مفیدی در زمینه بیماری

آلزایمر ارائه کرد..