1398-11-5

سمینارهای فصلی انجمن دمانس و آلزایمر ایران (زمستان 1398)

چهارمین سمینار علمی دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ 17 بهمن ماه تشکیل می شود.ثبت نام برای دستیاران روانپزشکی و مغز و اعصاب رایگان می باشد.

  • سمینار های فصلی انجمن دمانس و آلزایمر ایران، با هدف معرفی تازه های دمانس و بیماری آلزایمر با تلاش این مرکز و همکاری انجمن علمی بیماریهای مغز و اعصاب ایران، دپارتمان نورولوژی شناختی و نوروسایکیاتری، گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کمیته نوروسایکیاتری انجمن روانپزشکان ایران و پژوهشکده علوم اعصاب، برنامه ریزی شده است.

چهارمین سمینار علمی دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ 17 بهمن ماه تشکیل می شود.

ثبت نام برای دستیاران روانپزشکی و مغز و اعصاب رایگان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری:

فصل زمستان– ۹۸/11/۱7 – ساعت ۹:۰۰-۱۲:۳۰

شماره دبیرخانه جهت ثبت نام: ۴۴۶۳۶۴۱۰

مکان: انجمن دمانس و آلزایمر ایران- سالن اجتماعات

آدرس: تهران، شهرک اکباتان، فاز ۱، میدان بسیج، ابتدای خروجی ستاری شمال، روبروی شهرداری ناحیه ۶

تلفن: ۴۴۶۴۵۵۱۰ – ۴۴۶۳۳۵۵۵

برنامه سمینار