1398-11-9

فعالیت های شش ماهه انجمن آلزایمر یزد (تابستان و پاییز 98)

به نقل از گزارش سرکار خانم پاریزی مدیرعامل موسسه سایه بان فراموشی یزد

4 و 18 تیرماه : برگزاری کلاس پیشگیری و آموزش تمرینات پیشگیری و همچنین مشاوره فردی توسط دکتر محمودی متخصص اعصاب وروان در محل خانه مهر برای بازنشستگان و عموم

1 و 6 مرداد : برگزاری کارگاه آموزشی در شرکت توزیع نیروی برق با حضور دکتر محمودی برای کارکنان مجموعه
8 مرداد : برگزاری کلاسهای پیشگیری و آموزش مراقبت از فرد مبتلا و تمرینات پیشگیری در خانه مهر
15 مرداد : برگزاری کارگاه آموزشی در سازمان برق منطقه ای با حضور دکتر محمودی
24 مرداد : شرکت دکتر محمودی عضو موسسه در همایش تشکلها به میزبانی امور اجتماعی استانداری در ساختمان مرکزی دانشگاه یزد به عنوان نماینده موسسه

2 شهریور : کلاس آموزشی در پایگاه سلامت شهید صدوقی
12 شهریور: برگزاری کلاسهای پیشگیری و آموزش مراقبت از فرد مبتلا و تمرینات پیشگیری در خانه مهر
14 شهریور : برگزاری کارگاه آموزشی در سازمان محیط زیست با حضور دکتر محمودی
27 شهریور : برگزاری اولین همایش یک روزه بیماری آلزایمر
30 شهریور : دعوت از دکتر اسدالهی متخصص مغز و اعصاب برای حضور در برنامه زنده سلامت سیمای یزد و همکاری با برنامه به مناسبت روز جهانی آلزایمر

مکاتبه با شرکت توزیع نیروی برق برای برگزاری کلاسهای شناخت و پیشگیری از بیماری آلزایمر
همکاری با طرح ملی فشارخون تا آخرین روز

2 مهر : برگزاری کلاس شناخت و پیشگیری در خانه مهر بازنشستگان
10 مهر : برگزاری کلاس جهت بازنشستگان شرکت توزیع نیروی برق
14 مهر : برگزاری کلاس در بخش سالمندی صبا

7 آبان : برگزاری کلاس های شناخت و پیشگیری در خانه مهر بازنشستگان

17 و 18 آذر : برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان مخابرات در استان
20 آذر : برگزاری کلاس شناخت و پیشگیری در خانه مهر بازنشستگان

مکاتبه با سرپرستی های بانکها و اعلام آمادگی جهت آموزش کارکنان آنها
حضور مدیر عامل موسسه در جلسه هم اندیشی موسسین بنیاد فرزانگان شهربابک با دعوت مدیر عامل بنیاد و همچنین شرکت در جلسه ستاد استقبال از رئیس جمهور با دعوت معاون امور اجتماعی استانداری
شرکت در کارگاه آموزشی بهزیستی به مدت یک روز در شهرستان اردکان با دعوت سازمان بهزیستی استان
همکاری با بهزیستی جهت برگزاری یک دوره آموزشی پیشگیری از بیماریهای سالمندی