1398-11-14

فعالیت های چهار ماهه انجمن آلزایمر کردستان (مهر تا دی 98)

نقل از گزارش سرکار خانم بهجت احسن رئیس هیئت مدیره انجمن آلزایمر کردستان

16 مهر98 : دیدار هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان با رئیس مجمع امور صنفی سنندج ومعرفی انجمن الزایمرکردستان وپیشنهاد تشکیل جلسه توجیهی برای اعضا این مجمع

21 آذر 98 : جلسه اعضا هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان
28 آذر 98 : دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن آلزایمر استان کردستان با آقای خوشگوار معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به منظور بحث و گفتگو در مورد بیماری دمانس وآلزایمر و برنامه های این انجمن و اعلام آمادگی جهت حضور در دوره های فصلی حوزه سلامت این معاونت جهت اطلاع رسانی و آموزش و راه های پیشگیری از بیماری برای مراقبین بهداشت و مدیران و نمایندگان شورای معلمین که با استقبال و موافقت آقای خوشگوار قرار گرفت. به زودی با هماهنگی هیئت مدیره انجمن اولین همایش آموزشی در شهرستان سنندج برگزار می شود و در آینده نیز به سایر شهرهای استان گسترش خواهد یافت.

5 دی 98 : جلسه اعضا هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان
12 دی 98 : دیدار چند نفر از اعضا هیئت مدیره انجمن الزایمر استان کردستان با مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارائی استان کردستان اقای ملک جهت بررسی وضعیت مالیاتی انجمن آلزایمر این استان وجلب همکاری ایشان
17 دی 98 : دیدار هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان با دکتر رضاعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان وکمک از ایشان جهت اختصاص مکان مناسب به این انجمن
25 دی 98 : شرکت مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان در مجمع عمومی خانه خیرین استان کردستان جهت تشکیل کار گروه سلامت در استان کردستان و طرح مسائل انجمن آلزایمر استان کردستان در این کار گروه
26 دی 98 : شرکت در جلسات آموزشی مراقبین بهداشت سلامت ناحیه یک ودو سنندج و کلاترزان با همکاری اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان و ارائه مطالب آموزشی در رابطه با بیماری آلزایمر واهداف انجمن الزایمر استان کردستان برای ایشان و همچنین دیدار مدیر عامل انجمن آلزایمر استان کردستان اقای همایون جنتی با معاون امور اجتماعی استانداری و مدیر کل بهزیستی و مدیرکل تعاون استان کردستان جهت دریافت کمکهای مادی به انجمن و نیز اختصاص مکان

حضور رئیس هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان به عنوان نماینده این انجمن در خانه مشارکت مردم کردستان و معرفی انجمن واهداف آن جهت پیگیری مطالبات انجمن با انعکاس به مسئولین استان که بصورت ماهانه برگزار می گردد.