1399-1-5

دوره های آموزشی توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)

افتتاحیه هشتمین دوره پایه آموزش آنلاین (MRDR)_ بهمن99

ثبت نام هشتمین دوره آموزش آنلاين (MRDR) بهمن 99


جلسه آموزشی ( live در صفحه اینستاگرام انجمن ) با عناوین استرس، بیماری و نقش توانبخشی روش های MRDR دی 99


گزارش پایانی نخستین دوره پیشرفته آموزش آنلاين MRDR_آذر 99


گزارش برگزاري آنلاین هفتمین دوره پایه (MRDR)

افتتاحیه هفتمین دوره پایه آموزش آنلاين MRDR_ آذر تا دی 99

ثبت نام هفتمین دوره پایه آموزش(MRDR)_ آذر99


گزارش پایان ششمین دوره آموزش آنلاین (MRDR)_ مهر و آبان 99

ثبت نام ششمین دوره پایه آموزش آنلاین (MRDR)_ مهر99


ثبت نام دومین دوره تکمیلی کلاس های آنلاین (MRDR)_ شهریور و مهر 99


آموزش روش های آنلاین (MRDR) چیست؟


گزارش پایان پنجمین دوره و نظرات شرکت کنندگان _مرداد 99

ثبت نام پنجمین دوره ی آموزش آنلاین MRDR

آغاز نخستین دوره تکمیلی و چهارمین دوره آموزش آنلاین (MRDR)_ تیر و مرداد 99

ثبت نام دوره های تکمیلی کلاس های آنلاین (MRDR)_تیر99


گزارش پایان سومین دوره آموزش آنلاین MRDR_تیر99

تاریخ ثبت نام دوره آموزشی آنلاین (MRDR) تا هفته اول تیر تمدید شد_خرداد99

اطلاعیه برگزاری دوره های آنلاین (MRDR)_خرداد99


برگزاری دوره آنلاین آموزش (MRDR) ویژه مراقبین افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر_فروردین 99


توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR) و اهداف آن چیست؟ _اردیبهشت 98