1399-1-5

دوره های آموزشی توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)

Mind’s Relaxation and Diaphragmatic Respiration (MRDR)*

توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR) و اهداف آن چیست؟ _اردیبهشت 98
آموزش روش های آنلاین (MRDR) چیست؟

نظرات

کمک به درمان آسم
کمک به درمان ام اس
کمک به حال عمومیدوره های پایه
سیزدهمین دوره پایه (آبان 1400)ثبت نام

یازدهمین دوره پایه (تیر و مرداد 1400)

ثبت نام

برگزاری دوره

نهمین دوره پایه (بهمن 1399)هشتمین دوره آموزش آنلاین پایه (بهمن 1399)

ثبت نام

افتتاحیه

هفتمین دوره آموزش آنلاین پایه (آذر و دی 1399)ثبت نامافتتاحیه
ششمین دوره آموزش آنلاین پایه (مهر و آبان 1399)ثبت نام گزارش پایان
پنجمین دوره آموزش آنلاین پایه (مرداد 1399)ثبت نامگزارش پایان
سومین دوره آموزش آنلاین پایه (تیر 1399)
گزارش پایان
اولین دوره آموزش آنلاین پایه (فروردین 1399) :
ویژه مراقبین افراد مبتلا به بیماری آلزایمر
اطلاعیه برگزاری دوره های آنلاین پایه


دوره های تکمیلیپنجمین دوره تکمیلی آموزش آنلاین (خرداد 1400)افتتاحیه برگزاری دوره
چهارمین دوره تکمیلی آموزش آنلاین (دی و بهمن 1399)
برگزاری دوره
سومین دوره تکمیلی آموزش آنلاین

دومین دوره تکمیلی آموزش آنلاین (شهریور و مهر 1399)ثبت نام
اولین دوره تکمیلی آموزش آنلاین (تیر و مرداد1399)
برگزاری دو دوره در دو نوبت صبح و بعدازظهر


دوره های پیشرفته


اولین دوره پیشرفته آموزش آنلاین (آذر 1399) برگزاری دوره


جلسات آموزشی عمومی

عناوین

جلسه لایو در صفحه اینستاگرام انجمن (دی 1399)
www.instagram.com/iranalzheimerassociation


1. مدیریت استرس
2. بیماری های واگیر و غیر واگیر
3. نقش تغذیه و تنفس در تولید انرژی حیاتی ( ATP)
4. کاربرد روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی MRDR در پیشگیری و کنترل بیماری ها با منشا اختلالات سیستم عصبی از جمله آلزایمر و آسم.