1399-1-5

دوره های آموزشی توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)

Mind’s Relaxation and Diaphragmatic Respiration (MRDR)*

توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR) و اهداف آن چیست؟ _اردیبهشت 98
آموزش روش های آنلاین (MRDR) چیست؟

دوره های پایه

ثبت نام یازدهمین دوره پایه (تیرومرداد 1400)

نهمین دوره پایه (بهمن99)
ثبت نام هشتمین دوره آموزش پایه / افتتاحیه هشتمین دوره پایه آموزش آنلاین (MRDR)_ بهمن99

ثبت نام هفتمین دوره پایه آموزش / افتتاحیه هفتمین دوره پایه آموزش آنلاین (MRDR) آذر و دی 99 / گزارش برگزاري آنلاین هفتمین دوره پایه
ثبت نام ششمین دوره پایه آموزش آنلاین /
گزارش پایان ششمین دوره پایه آموزش آنلاین (MRDR)_ مهر و آبان 99
ثبت نام پنجمین دوره ی پایه
/ گزارش پایان پنجمین دوره و نظرات شرکت کنندگان _مرداد 99
اطلاعیه برگزاری دوره های پایه / تاریخ ثبت نام دوره آموزشی آنلاین (MRDR) تا هفته اول تیر تمدید شد / گزارش پایان سومین دوره آموزش آنلاین MRDR_تیر99
برگزاری اولین دوره آموزش آنلاین پایه (MRDR) ویژه مراقبین افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر_فروردین 99

دوره های تکمیلی

پنجمین دوره تکمیلی آموزش آنلاین (MRDR)
چهارمین دوره تکمیلی (دی 99)

ثبت نام دومین دوره تکمیلی کلاس های آنلاین (MRDR)_ شهریور و مهر 99
ثبت نام دوره های تکمیلی کلاس های آنلاین (MRDR)_تیر99 / آغاز نخستین دوره تکمیلی آموزش آنلاین (MRDR)_ تیر و مرداد 99

دوره های پیشرفته

گزارش پایانی نخستین دوره پیشرفته آموزش آنلاين MRDR_آذر 99

جلسات آموزشی عمومی

جلسه آموزشی ( live در صفحه اینستاگرام انجمن ) با عناوین استرس، بیماری و نقش توانبخشی روش های MRDR دی 99