1399-1-30

بیماری کوید 19

10 راهکار برای کمک به سالمند و فردی که زمینه بیماری های دیگر دارد و با شما زندگی می کند

-به علائم کوید 19 درفرد توجه کنید، ببینید تب، سرفه ویا مشکل تنفسی نداشته باشد

-اگر در منزل، نشانه هایی از بیماری دراعضا دیگر مشاهده می شود جدا از تماس مستقیم فرد سالمند با ان ها با به کارگیری روش های پیشگیرانه ممانعت کنید

-اگر در فرد علائم کوید 19 دیده شد فورا با مراکز درمانی تماس بگیرید

-فرد را تشویق به استفاده از سبک زندگی سالم کنید: مصرف غذاهای سالم، خواب کافی، دخانیات مصرف نشود، تحرک داشته باشد و الکل مصرف نکند

-مرتبا سطوح را تمیز وضدعفونی کرده و هوای داخل منزل را تهویه کنید.

-از لیوان ، قاشق و چنگال و حوله های هم دیگر استفاده نکنید

-سعی کنید برای حد اقل یک ماه دارو ذخیره داشته باشد تا در صورت قرنطینه نیاز به خارج شدن از منزل نداشته باشد . تشویق کنید راهنمایی های پزشکی در مورد دارو را مد نظر داشته باشد

-فاصله گذاری اجتماعی را در محله خود رعایت کرده و از رفتن به مکان های عمومی و شلوغ اجتناب کنید.

-برای رفتن به پزشک حتما از ماسک استفاده شود و ازتردد با وسایل حمل و نقل عمومی خودداری کند

-مهربانی و همدلی کنید. به او گوش فرا دهید وبا او صحبت کنید تا اضطراب او را کاهش دهید

مراقب و آگاه باشید!