1399-2-3

10 راهکار برای آمادگی و محافظت خود 60+ و/ یا افرادی که زمینه بیماری های دیگر نیزدارند

بیماری کوید 19

-دست های خود را با آب وصابون مرتب بشوئید و سطوح را نیز ضدعفونی کنید.

-به مصرف داروهای خود ادامه دهید و به توصیه های پزشکی توجه کنید.

-از سبک زندگی سالم استفاده کنید: غذاهای مغذی بخورید، خوب بخوابید، از دخانیات استفاده نکنید، تحرک داشته باشید و الکل هم استفاده نکنید.

-حد اقل یک متر،فاصله خود را با دیگران حفظ و ازتماس فیزیکی اجتناب کنید ( مانند دست دادن، درآغوش کشیدن دیگران.....)

-اگر کوید 19 درشهر شما همه گیر است، تا می توانید در منزل بمانید. از رفتن به مکان های شلوغ و پر رفت و آمد جدا خودداری کنید.

-سعی کنید برای حد اقل یک ماه دارو ذخیره داشته باشید تا در صورت ماندن اجباری درخانه در مصرف، وقفه ایجاد نشود. در ضمن برای تهیه دارو برنامه ریزی کنید.

-با خانواده و همسایگان در تماس باشید و برای خرید مواد خوراکی و خدمات پزشکی برنامه ریزی داشته باشید.

-به علائم کوید 19 مانند تب، سرفه و یا تنگی نفس توجه کنید تا در صورت بروز بلا فصله بتوانید تشخیص دهید.

-چنانچه یکی از علائم را در خود مشاهده کردید با مراکز درمانی تماس بگیرید.

-احساس تنهائی نکنید. با افراد خانواده و دوستان از طریق تلفن، ویدئوو یا ایمیل در تماس باشید.