1399-5-25

گزارش پایان پنجمین دوره آموزش آنلاین (MRDR)

"مدیریت استرس و توانمند سازی سیستم تنفسی با استفاده از روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)" _ 11 تا 23 مرداد ماه 1399

پنجمین دوره پایه آموزش آنلاین "مدیریت استرس و توانمند سازی سیستم تنفسی با استفاده از روش های (MRDR)" که مورخ شنبه 11 مرداد ماه توسط آقای دکتر مسعود اسلامی و با همکاری انجمن دمانس و آلزایمر ایران برگزار شده بود، پنجشنبه 23 مرداد ماه پس از 10 نشست کاری به پایان رسید. به همین مناسبت در پیامی، سرکار خانم صالحی مدیر عامل انجمن درخصوص اهمیت و لزوم انجام روش های (MRDR) در جهت ارتقای سیستم های ایمنی و تنفسی به خصوص با توجه به شرایط همه گیری جهانی بیماری کرونا تاکید داشتند.
در همین راستا نقطه نظرات تعدادی از این عزیزان شرکت کننده در خصوص اثربخشی روش های (MRDR) در بهبود کیفیت زندگی اشان به شرح زیر می باشد: