1399-6-6

دومین گردهمایی مجازی فدراسیون انجمن های آلزایمر کشور

دومین گردهمایی مجازی فدراسیون انجمن های آلزایمر کشور، روز دوشنبه ۳ شهریور ۹۹ از ساعت ۸.۴۵ الی ۱۰.۱۵ صبح برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل و تنی چند از اعضای هیئت مدیره انجمن دمانس و آلزایمر ایران‌ و مدیران و اعضای انجمن های آلزایمر ۱۲ استان بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و یزد حضور داشتند.
در ابتدا مسئول روابط بین الملل انجمن دمانس و آلزایمر ایران به ارائه آخرین آمار و اطلاعات انجمن جهانی و فعالیت ها و برنامه های این انجمن در ماه جهانی ۲۰۲۰ پرداختند.
سپس خانم صالحی(مدیرعامل انجمن) درباره برنامه های ماه جهانی در ایران صحبت کردند و نمایندگان انجمن های آلزایمر استان ها نیز با توجه به شرایط استان خود به بیان برنامه ها و پیشنهادات جهت برگزاری هرچه بهتر و اطلاع رسانی گسترده در این ماه پرداختند .