1399-6-16

فشار عصبی ( استرس) به چه وضعیتی گفته می شود؟

در زمان همه گیری کوید 19 شما ممکن است بیش از اندازه فشارعصبی و عوامل آن را تجربه کرده باشید

سازمان جهانی بهداشت – بخش خاورمیانه

سلامت روان و حمایت روانی- اجتماعی

عوامل فشار عصبی در اثر کار طاقت فرسا و مقرارت سخت گیرانه استفاده ازپوشش ایمنی ایجاد می شود

- ناشناخته های بیماری در زمان تماس با بیماران مبتلا به ویروس

- عدم آموزش کافی در مورد عفونت، پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه

- دستورالعمل های مبهم، ضد و نقیص و د ائم در حال تغییر

- کمبود وسایل ایمنی( (PPE، ابزار و بسترلازم برای انجام وظایف در محیطی امن

- فشارجسمانی بیش از اندازه در اثر پوشش ایمنی ((PPE

- عدم گرفتن بازخورد انجام وظیفه، نداشتن حمایت کافی یا تشکر برای تلاش های بی وقفه

- تنش بین درخواست های بیماریا خانواده و توصیه های پزشکی

- مقرارت ایمنی که شاید ارائه خدمات حمایتی وتسلی بخش را به فرد ممنوع نماید

- ماندن در وضعیت هوشیاری بیش از حد و یا آگاهانه

- شاهد رنج بیش از اندازه ، مرک و از دست دادن همکاران

- فرصت های کم برای استراحت و مراقبت از خود

عوامل فشار عصبی ناشی از ترس

- ترس از عفونت، ترس از واگیر به دیگران شامل اعضای خانواده یا ابتلا و مرگ

- ترس یا ناراحتی وجدان اگردر اثر قرنطینه نتواند به کار ادامه دهد

- ترس از اخراج از کار و ترس از رهایئ تجربه قبلی همه گیری


اثرات عوامل فشار عصبی کوید 19 برزندگی خصوصی و خانوادگی

- تدوام عوامل فشار عصبی برزندگی خصوصی مانند نگهداری از فرزندان و استفاده از حمل و نقل شهری

-باراقتصادی و تاثیر برمعیشت کارکنانی که در خط اول انجام وظیفه می کنند و حقوق کافی دریافت نمی کنند و یا اعضا خانواده کارشان را از دست می دهند

- رواج اخبار و شایعات و اطلاعات غیر موثق

- انگ اجتماعی از طرف اعضا خائواده و جامعه شامل تبعیض، آزاروخشونت در اثر ترس و بی اعتمادی ممکن است ابراز شود. خانواده های کارکنان خط اول ممکن است انگ اجتماعی و تبعیض را از طرف جامعه تجربه کنند


به دلایلی که در بالا ذکر شد، شما می توانید گهگاهی فشارعصبی که یک واکنش عادی هست را تجربه کنید. چنانچه این فشارعصبی طبیعی را جدی نگیرید می تواند مشکلات روانی مضاعفی را پدید آورد.
فشارعصبی طولانی مدت یا بیش از اندازه حتی برای مدت کوتاه می تواند آسیب های زیادی بر سلامت روان و احساسات کارکنان خط اول را موجب شود. آسیب های فشار عصبی طولانی مدت شامل:

- کاهش کیفیت مراقبت و پرستاری که ارائه می دهید (ممکن است شما در اثر فشار عصبی مضاعف اشتباه یا حوادث بیشتری را تجربه کنید و یا در گرفتن تصمیمات به موقع، ضعیف عمل کنید)

- شروع اختلالات افسردگی و اضطراب

- افزایش خطر اختلال فشار عصبی (استرس) بعد از سانحه

- برگشت یا وخیم تر شدن اختلال افسردگی یا اضطراب

- استفاده از مواد مخدریا بازگشت مجدد به مصرف

- فرسودگی ( شرایطی که کارکنان احساس می کنند که از نظر احساسات و قوا تهی شده اند، از شغل خود بی زار، نسبت به آن بدبین، منفی گرا، ناکارآمد و نداشتن حس موفقیت و یا کارآمدی حرفه ای افزایش خطر خودکشی


نظر خود را بیان کنید

- با مافوق خود صحبت کنید و حمایت او را جلب کنید. حقوق خود را بشناسید تا بتوانید آن را مطالبه کنید

- نیاز خود را برای داشتن برنامه قابل تغییر یا چرخشی با فشارعصبی کمترمطرح نمائید

- اگر لوازم مورد نیازمانند پوشش مخصوص، دستکش، ماسک و مواد ضد عفونی کننده در دسترس نیست درخواست دهید و چنانچه احساس می کنید نیاز به آموزش اضافی دارید ابراز نمائید

- شفاف سازی نمائید وازما فوق خود درمورد حقوقی که دروضعیت ابتلا کارکنان سلامت به کوید 19 تعلق می گیرد مانند جبران خسارت همچنین مصونیت حقوقی و یا بدنی در برابر آزار و خشونت در فضای کاری نا امن که ممکن است اتفاق افتد، پرس و جو نمایید

- توجه داشته باشید ممکن است شما و همکاران به تنهائی نتوانید چنین سوالاتی از مافوق خود به پرسید ( به دلیل ترس از دست دادن شغل). در این صورت بهتراست برای روشن شدن ابهامات ازیک فرد صالح خواسته شود تا مسائل را مطرح نماید.


به دستآورد های خود فکر کنید

- زمانی در روز را انتخاب کنید و ده تا پانزده دقیقه به خودتان وقت بدهید و فکر کنید

- برای این زمان از ساعت استفاده کنید

- در این زمان به سه دستاوردی که در آن روز به دست آورده اید فکر کنید

- سه دستآورد را روی کاغذ بنویسید

- سعی کنید هر روز سه دستاورد داشته باشید و جشن بگیرید

نگرانی های خود را به تعویق بیاندازید

هر روز، زمانی را به نگرانی اختصاص دهید مثلا 15 دقیقه یا کمتر. به این وقت نگرانی گفته می شود

- زمانی که نگرانی و اضطراب زیادی پیدا می کنید مثلا قبل از خواب یا نصف شب، به خود بگوئید که فردا در وقت نگرانی، نگران می شوم

- می توانید چند کلمه بر روی کاغذ بنویسید و دیگر به آن فکر نکنید

- نفس عمیق بکشید

- روز بعد می توانید در وقت نگرانی، در مورد فکر نگران کننده خود درزمانی که اختصاص داده اید نگران شوید

- چه نکته ای را متوجه می شوید؟ آیا شما به اندازه شب قبل دل نگرانی داشتید؟


آستانه خود را به شناسید

اگر شما برای کمک به دیگران احساس ناتوانی می کنید، بهتر است مشکلاتی را که می توانید برایش راهکار ارائه دهید و آن دسته را که نمی توانید، شناسائی کنید. در صورت ناتوانی در ارائه خدمات در بعضی شرایط ، خود را ببخشید وبا خود مهربان باشید.