1399-6-24

جعبه خاطرات

فعالیت های توانبخشی برای افراد مبتلا به دمانس

انجمن آلزایمر ایران جهت سهل کردن فعالیت های توانبخشی برای افراد مبتلا به دمانس در منزل، جعبه هایی با محتویات توانبخشی بر حواس پنجگانه، برای افراد مبتلا، به نام جعبه خاطرات تهیه نموده است.

جعبه خاطرات چیست؟

عکس های افراد مشهور، اماکن معروف، گل ها، گیاهان، حیوانات، شعر، وسایل زندگی، غذا ها و .....محتوای جعبه خاطرات را تشکیل می دهند.

جعبه خاطرات می تواند در به یاد آوردن خاطرات به افراد مبتلا به بیماری آلزایمرو دیگر دمانس ها کمک نماید و عواطف و احساسات آن ها را تحریک و تاثیر مثبتی برخلق و خوی دا شته باشد.

این جعبه فرصت مناسبی برای شروع مکالمه در باره هر کدام از عکسهابدست می دهد.


قیمت : 50 هزار تومان

هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد

جهت سفارش در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 14 با شماره های انجمن، داخلی 139 تماس بگیرید.

شماره تلفن های انجمن:

44673332

44694437

44633555

روش استفاده:

جعبه را می توانید روی پای فرد مبتلا یا روی میز کوچکی کنار او و یا سر میز آشپزخانه ویا هر کجا که احساس راحتی دارد قرار دهید. خود فرد می تواند عکس ها یا وسایل را انتخاب کند و در باره خاطرات گذشته با او صحبت کنید یا شما یا دوستی می تواند از محتویات انتخاب و باب صحبت را بگشاید.