1398-1-25

علل رایج واکنش های تند در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

واکنش ها در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

علل رایج واکنش های تند در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر عبارتند از :

*     اجبار فرد مبتلا به تفكر در انجام چندين فعاليت در يك زمان (براي مثال همه كارهايي كه براي حمام كردن بايد انجام شود).

*     سعي در انجام بعضي كارهايي كه ديگر از عهده فرد مبتلا بر نمي آيد.

*     آشفته يا عصباني بودن مراقب.

*     عدم تمايل فرد مبتلا به اقرار و ابراز ناتوانايى هايش (براي مثال ، اگر پزشك سؤالاتي بپرسد كه او نتواند پاسخ دهد، ممكن است پرخاشگرى نمايد).

*     فشار آوردن بر فرد مبتلا جهت تعجیل در انجام کاری (برای فردی که هم اکنون آهسته تر فکر و عمل می کند).

*     عدم درك انجام كارى که از او خواسته مى شود.

*     عدم درك آنچه مي بيند يا مي شنود.

*     خسته بودن (همه ما وقتي خسته مي شويم در وضعيت خوبي نيستيم).

*     نداشتن احساس خوب.

*     احساس نااميدي و يأس.

*     با او مثل بچه ها رفتار كردن