1399-6-31

انجمن جهانی آلزایمر و روز جهانی 2020

انجمن جهانی آلزایمردر سال 1984 با یک هدف بی نظیر" زندگی بهتر برای افراد مبتلا و مراقبین آنها" تاسیس شد و دارای 102 عضو است. این نهاد با سازمان جهانی بهداشت تعامل رسمی دارد. در حال حاضر، چشم انداز انجمن جهانی برپیشگیری، مراقبت و پذیرفته شدن افراد مبتلا دراجتماع متمرکز است و درمان شفابخش برای آینده نزدیک مدنظراست.

انجمن جهانی آلزایمر راه حل مبارزه با دمانس را در راه حل های جهانی و دانش محلی می داند. به همین دلیل، ارانه خدمات حمایتی به افراد مبتلا و مراقبین را از طریق توانمند ساختن انجمن های آلزایمرعضوافزایش می دهد و در صحنه بین المللی سعی براین دارد تا توجه دولت ها را به چالش دمانس جلب نماید و بر سیاست آنها در مورد دمانس تاثیر گذارد.

انجمن جهانی آلزایمر در کشورهای انگلیس، فرانسه و اندونزی دفاتر دارد و با انجمن جهانی همبستگی دمانس (متشکل ازافراد مبتلا از سراسر جهان)، انجمن جهانی بیماری های مزمن غیرواگیر، دانشگاه کینگز لندن، انجمن جهانی دیده بانی سالمندی و مراقبت دمانس، انجمن بین المللی مراقبتی سوئد، انستیتو جهانی سلامت مغز، انجمن های آلزایمر اروپا و کشورهای امریکای لاتین همکاری نزدیک دارد. همچنین در طرح استراید (تقویت عملکرد انجمن های آلزایمر در کشورهای در حال توسعه) همکار است. این طرح با همکاری مرکز سیاست های مراقبتی و سنجش دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن در حال اجرا می باشد.

آمار دمانس:

 • * در حال حاضر، 50 میلیون نفربا دمانس زندگی می کنند و تخمین زده می شودهر 20 سال این رقم دو برابر شود
 • * 152 میلیون نفر تا سال 2050 به دمانس مبتلا می شوند.
 • * 68 % از این جمعیت در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط زندگی خواهند کرد.
 • * هر 3 ثانیه یک نفر در جهان به دمانس مبتلا می شود.
 • * از هر سه نفر، دو نفر در جهان باور دارند که درکشورشان درک کمی یا شاید بطور قطع درکی ازدمانس مشاهده نمی شود.
 • * برآورد هزینه سالیانه جهانی دمانس بیش از یک ترلیون دلاراست و تخمین زده می شود تا سال 2030 دو برابرشود.
 • * در ایران تخمین زده می شود که در حال حاضر بیش از 700000 نفر با بیماری زندگی می کنند و فقط حدود %10 تشخیص می گیرند.
 • * %80 عموم نگرانند که ممکن است به دمانس مبتلا شوند و از هر 4 نفر، یک نفربر این باوراست که پیشگیری نمی توان کرد.
 • * % 35 مراقبین در جهان گفته اند تشخیصی که برای عضوی از خانواده داده شده بود را پنهان کرده اند.
 • * %50 مراقبین در جهان گفته اند هر چند درنقش مراقب مثبت بوده اند با این حال مسولیت مراقبت بر سلامت آنان تاثیر سو گذاشته است.
 • * 62% افرادی که در نظام پزشکی مشغول به کار هستند بر این باورند که دمانس بخشی از روند پیری می باشد.

ماه جهانی فرصتی را فراهم می آورد تا با اطلاع رسانی گسترده بتوان آگاهی عمومی را نسبت به بیماری ارتقا داد و چنانچه افراد مشکلاتی در خود ویا نزدیکان مشاهده می کنند زود تر به پزشک مراجعه نمایند و از ابراز بیماری شرم نداشته باشند.

سپتامبر، ماه جهانی بیماری آلزایمر است. ما در ایران از 15 شهریور تا 15 مهر آن را برگزار می کنیم

# ماه جهانی آلزایمر

دمانس مهم ترین بحران سلامت قرن 21 به شمار می آید

نبود طرح ملی دمانس درکشورها باعث می شود که دولت ها آمادگی لازم را برای شیوع دمانس نداشته باشند. بهمین دلیل، سازمان جهانی بهداشت در سال 2017 طرح عملیاتی دمانس را به کشورها ارائه کرد تا کشورها با اطلاع رسانی در مورد بیماری، کاهش عوامل خطر، افزایش تشخیص، مراقبت و تحقیقات به فکرکاهش تاثیردمانس باشند

انجمن دمانس و آلزایمرایران در سال 2016- 1395 پیش نویس طرح ملی دمانس را به وزارت بهداشت ارائه کرده است. وزارت بهداشت در این سال ها جلسات متعدد با ذینفعان برگزارنموده که تا آخرسال جاری تصمیمات نهائی گرفته خواهد شد.

سازمان جهانی بهداشت درنظر دارد تا سال 2025 ، 194 عضو این نهاد بخشی از این طرح را عملی سازند تا آگاهی عمومی به حدی بالا رود که شاهد پذیرش افراد مبتلا در بینجوامع مختلف باشیم

ماه جهانی بیماری آلزایمر 2020-1399

اولین هدف برگزاری ماه جهانی، پیدا کردن دسترسی به افراد مبتلای بیشتری در کشوراست تا بتوانیم به آنها خدمات ارائه دهیم وآن ها را حمایت کنیم.

بنابراین باید در مورد دمانس صحبت کنیم

ماه جهانی بیماری آلزایمر - 15 شهریور تا 15 مهر

# ماه جهانی آلزایمر

پیام های کلیدی:

کوید 19 و دمانس

1.شیوع کوید 19 نشان داد که نظام های بهداشت در جهان آمادگی لازم برای ارائه خدمات به افرادی که با عارضه مزمن مانند دمانس زندگی می کنند را نداشته اند

2.بسیار حائز اهمیت است که در زمان قرنطینه افراد سالمند به ویژه آنهائی که با دمانس زندگی می کنند، کنارگذاشته نشوند.

3.در زمان همه گیری کوید 19، بسیار مهم است افراد در مورد دمانس اطلاعات کسب کنند، مشاوره و کمک بگیرند و منتظر تمام شدن این دوران نمانند

4.هموطنان در زمان کوید 19 با انجمن های آلزایمراستانی و یا با انجمن دمانس و آلزایمر ایران تماس بگیرند،برروی وب سایت بروند و از رسانه های مجا زی نیزاستفاده کنند

شرم از ابراز بیماری

1. ما در این ماه در مورد دمانس صحبت می کنیم تا شرم را کاهش دهیم

2. با صحبت در مورد بیماری ما می توانیم شرم و ترس را کاهش دهیم

3. نداشتن اطلاعات در مورد دمانس به فرضیات نادرست درمورد بیماری دامن می زند

4 . صحبت در مورد بیماری باعث می شود تا برای آن برنامه ریزی شود وامکان دسترسی به خدمات فراهم گردد و زندگی افراد مبتلا، مراقبین و خانواده ها بهبود یابد

حمایت یابی

 • به باور انجمن جهانی، دولت ها مسول افزایش آگاهی رسانی، شناسائی وتشخیص دمانس هستند تا از این طریق به اهداف طرح عملیاتی دمانس سازمان جهانی بهداشت نایل آیند
 • در ماه جهانی بیماری آلزایمرباید اطلاع رسانی کرد تا شرم از ابراز بیماری کاهش یابد. هر سال در این ماه، انجمن های آلزایمرجهان و استان ها ی تابع هم صدا می شوند تا صدای خود را به گوش مسولین برسانند با این هدف که دمانس در دستور کار دولت ها قرار گیرد.

21 سپتامبر روز جهانی بیماری آلزایمر

21 سپتامبر 2020، سی و پنجمین روز جهانی است و چند سالی است که در این روز، انجمن جهانی گزارش سالانه خود را منتشر می کند.گزارش امسال در مورد اصول برنامه ریزی فضا های مناسب با در نظر گرفتن حقوق انسانی افراد کم توان می باشد