1399-7-1

نشست خبری انجمن جهانی آلزایمر در روز جهانی آلزایمر

31 شهریور – 21 سپتامبر

بیش از 700 نفر و 50 کشور به همراه اساتیدی ک گزارش 2020 را تهیه کرده بودند در این نشست شرکت داشتند.در این جلسه مجازی اساتید مذکور به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.عنوان گزارش امسال انجمن جهانی آلزایمر"معماری، کرامت و دمانس هست که دردو جلد تدوین شده و بر محور مداخلات غیرپزشکی و محیطی متمرکز است و پیشنهاد می کند که با گوش دادن به افراد مبتلا به دمانس و درنظر گرفتن نیاز های آنان می توان فضاهائی امن و آزاد، سازگار با فرهنگ هر کشور پیش بینی کرد. فضا هائی آشنا مانند فضای خانه به فضاهائی نامانوس، بسته و کنترل شده ارجحیت دارد. این گزارش بسیار آموزنده است وبه انواع مراکز نگهداری نیزاشاره دارد. این نشست بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید.

پیام این نشست: تغییر را از همین حالا در فضا های زندگی افراد مبتلا باید آغازکرد