1399-8-11

شاخص آمادگی دمانس در 30 شهر جهان - 2020

انجمن جهانی آلزایمربا برگزاری یک برنامه مجازی، یافته های این مطالعات را در اختیارعموم قرار داد.

این مطالعه با همکاری ائتلاف جهانی سالمندی (GCOA)، انجمن جهانی آلزایمر و بنیاد لیان در سنگاپور تهیه و تدوین شده است.شاخص 2020 امادگی دمانس نشانگر آنست که شهر ها نتوانسته اند به طور فراگیر از نو آوری در دمانس پشتیبانی کنند. با این حال امید های زیادی وجود دارد.

یافته های مهم شاخص شامل:

-شهر ها باید مسئولیت اجرائی در راستای طرح عملیاتی دمانس را به عهده بگیرند.

-شهرها باید ازالگوهای درآمدزائی شفاف و انعطاف پذیرحمایت نمایند تا مناطق و شهرها بتوانند برنامه های ملی را در چهارچوب محلی پیاده کنند

-شهرها باید از تعداد افراد مبتلا به دمانس در جامعه خود با خبر باشتد

-تلاش برای بهبود تشخیص دمانس درسطح کشورباید با هماهنگی جامغه محلی باشد

-حمایت بعد از تشخیص درمحل انجام می گیرد ولی در شهر ها فرصت پرداختن به آن کمتراست.

-شهرداری ها و ارائه دهندگان خدمات باید درسطح متوسط و خوب وبه اندازه کافی خدمات دراختیارجامعه قرار دهند که شامل مراکز روزانه، مراکز مراقبت کوتاه مدت و مراقبت درمنزل می شود تا افراد مبتلا به دمانس نیز به این خدمات دسترسی داشته باشند

-تفکروطرح دوستداران افراد مبتلا ابزاری هست که نهاد ها، جامعه و اجتماع را برای افراد مبتلا قابل دسترس وزندگی می کند و وضعیت شهرها را بهبود می بخشد و کیفیت زندگی شهروندان را افزایش می دهد

-شهرها درایجاد الگو های فعلی و جدید درآمدزائی درجهت تحقیقات دمانس می توانند نقش سازنده ای ایفا کنند