1399-8-15

​ثبت نام هفتمین دوره پایه آموزش(MRDR)

ثبت نام هفتمین دوره پایه آموزش روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR) با هدف مدیریت استرس و توانمند سازی سیستم تنفسی


تاریخ شروع و پایان دوره:
شنبه 22 آذرماه تا چهارشنبه 3 دی ماه 1399 ( به مدت 10 روز کاری)

دو کلاس در روز: صبح و بعدازظهر


کلاس صبح: ساعت 8:30 تا 9:30
کد کلاس صبح: 5694
https://elearno.ir/5694


کلاس عصر: ساعت 16:30 تا 17:30
کد کلاس عصر: 6708
https://elearno.ir/6708تاریخچه (MRDR) در انجمن دمانس و آلزایمر ایران