1399-9-11

34 امین کنفرانس بین المللی انجمن جهانی آلزایمر در سنگاپور

انجمن جهانی آلزایمر موسوم به (ADI) هر دو سال یک بار کنفرانس بین المللی برگزار می نماید. هدف از برگزاری این کنفرانس، گردهمایی افرادی است که در زمینه دمانس در جهان فعالیت دارند مانند کارکنان انجمن ها، افراد مبتلا و مراقبت کنندگان آنان، پزشکان، محققین، روانپزشکان، پرستاران، .... در این جلسات همه سعی دارند تا از تجربیات هم بیاموزند. در ضمن، تازه های پزشکی و تحقیق مطرح می شوند و راهکارهای جدید در جهت مدیریت بیماری و مراقبت ارائه می گردد .

امسال این کنفرانس در کشور سنگاپور و از تاریخ 20 تا 22 آذرماه 99 (10 تا 12 دسامبر2020) برگزار می شود.

لازم به ذکر است امسال به دلیل شیوع کرونا در دنیا، این کنفرانس مجازی است.