1399-10-13

تقدیر انجمن آلزایمر کردستان از مسئولین همراه

اهدا لوح تقدیر مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران به آقای دکتر نجفی معاون فرهنگی شهرداری سنندج به مناسبت همکاری ایشان با انجمن آلزایمر استان کردستان در ماه جهانی آلزایمر از طرف چند نفر از اعضاء هیئت مدیره این انجمناهدا لوح تقدیر مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران به آقای دکتر احمدی مدیر صندوق بازنشستگی استان کردستان به مناسبت همکاری صمیمانه ایشان با انجمن آلزایمر استان کردستان از طرف چند تن از اعضای هیئت مدیره این انجمن

حضور چند تن از اعضا هئیت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان در دفتر مدیریت خدمات پرستاری دانشگاه علوم‌پزشکی استان کردستان به مناسبت روز پرستار وتقدیر از زحمات ایشان با اهدا لوح تقدیر و استند به آن مدیریت