1400-1-23

بازدید مدیرعامل و رئیس هیات مدیره جامعه معلولین ایران از انجمن

روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 1400 آقایان دکتر عاروان مدیرعامل ودکتر نوروزی رئیس هیئت مدیره جامعه معلولین ایران از انجمن بازدید کردند.

در اين بازديد كه با هدف آشنايي بيشتر نمایندگان جامعه معلولین ایران از نحوه خدمات رسانی انجمن به سالمندان به ویژه افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر و نحوه اداره فدراسیون (اعضای استانی) صورت گرفت ، اطلاعات لازم از جانب مدیرعامل انجمن ،سرکارخانم صالحی بیان شد همچنین درخصوص آموزش با هدف پیشگیری واهمیت توجه به اقشار آسیب پذیر بحث وگفتگو شد.در پایان میهمانان ضمن تشکر ازرهنمودهای خانم صالحی از مراکز مختلف انجمن بازدید کردند.