1400-2-4

بازدید مدیر محترم اداره کل سلامت شهرداری تهران در هفته سلامت از انجمن

هفته سلامت

روز شنبه مورخ 4 اردیبهشت 1400 سرکار خانم دکتر نصیری مدیر محترم اداره کل سلامت تهران ، جناب آقای دکتر امیری و مسئولین منطقه 5، جناب آقای مهندس دلبری معاون محترم اجتماعی و سرکار خانم بدخش رئیس محترم اداره سلامت منطقه 5 و همچنین جناب آقای مهندس مرادی،شهردار محترم ناحیه 6 به مناسبت هفته سلامت ازبخشهای مختلف انجمن بازدید نمودند.

در این نشست سرکار خانم صالحی مدیر عامل انجمن ،گزارشی از آخرین اقدامات وفعالیتهای انجمن در حوزه های مختلف را ارائه نمودند .بر اساس پیش بینی های انجام شده مقرر گردید برای تمام کارکنان شهرداری دوره های ویژه آشنایی با دمانس و بیماری آلزایمر با هدف "سالم سالمند شویم " انجام پذیرد.

از دیگر موارد مطروحه از سوی مدیر عامل محترم انجمن ، پروژه ایجاد پارک سلامت روان بود که مورد استقبال مسئولان محترم شهرداری قرار گرفت و قول همکاری های لازم را ابراز نمودند.

سپس با اهدای لوح و نشان خدمت از خدمات ارزشمند سرکار خانم صالحی و همکاران محترمشان درایجاد، گسترش و تنوع خدمات در حوزه سالمندی به ویژه در پیشگیری و آموزش گروه های مختلف جامعه تقدیر بعمل آمد .

متقابلا سرکار خانم صالحی نیز ضمن اشاره به نیاز اطلاع رسانی در شهر تهران به ویژه در ماه جهانی آلزایمر با اهدای لوح تقدیر مراتب تشکر خود را ازبذل توجه مدیر کل محترم اداره سلامت شهرداری تهران ابراز نمودند.