1399-10-8

چهارمین دوره تکمیلی(MRDR)

روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR)

چهارمین دوره تکمیلی آموزش آنلاین روش های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی (MRDR) با همکاری انجمن دمانس و آلزایمر ایران و با هدف تداوم در کنترل استرس و توانمند سازی سیستم تنفسی در شرایط همه گیری جهانی بیماری کرونا، روز یکشنبه 7 دی ماه شروع شد. این دوره با پیام سرکار خانم صالحی مدیر عامل انجمن و توسط آقای دکتر مسعود اسلامی بنیانگزار موسسه دانش تنفس (مدت) مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود. دوره فوق که به مدت ده روز کاری تا چهارشنبه 24 دی ماه 1399 ادامه خواهد داشت روزانه از ساعت 8:30 تا 9:30 بامداد ادامه دارد.