1400-5-29

سفیران انجمن دمانس و آلزایمر ایران در استان ها

به داوطلبان صندوق بازنشستگی کشوری گفته می شود که در استان های محل زندگی خود به نمایندگی از طرف انجمن دمانس و آلزایمر ایران در مورد بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها به عموم مردم آموزش می دهند و اطلاع رسانی می کنند. احساس نیاز به حضور انجمن دمانس و آلزایمر ایران در سراسر کشور، موجب همکاری دوجانبه بین این انجمن و صندوق بازنشستگی کشوری شده و این سفیران تلاش می نمایند تا انجمن های آلزایمر استانی را تاسیس نمایند.


آذربایجان شرقی(تبریز)اصفهانخراسان شمالی(بجنورد)خوزستان(اهواز)گلستان(گرگان)