1398-1-25

مراحل بیماری آلزایمر

مراحل بیماری آلزایمر

مراحل بیماری آلزایمر: آلزایمر یک بيماري پيش رونده و تحلیل برنده است . بنابراين به تدريج و طي مراحلي مغز مسير تباهيدگي خود را طي خواهد كرد و به دنبال آن علائم باليني شديدتر و اختلالات رفتاري و شناختي حادتري تظاهر خواهد كرد. وجود تفاوت‌‌هاي فردي و سابقۀ شخصيتي و حتي نوع جنسيت در ظهور و بروز نوع علائم تا حدودي نقش ايفا مي‌كند.

طول دورۀ بيماري از 3 تا 20 سال متغير است اما به طور متوسط 5 تا 10 سال به طول مي‌انجامد . سه مرحله بیماری آلزایمر عبارتست از:

مرحله اوليه

علائم بيمارى به تدريج ظاهر مى شوند .بنابراين نمى توان زمان دقيق شروع اين مرحله از بيمارى را مشخص نمود:

- اختلال در حافظه كوتاه مدت (آنچه كه اخيرا آموخته يا اتفاق افتاده است،حوادث اخير)

- اختلال در تكلم

- گم كردن زمان و وقت

- گم شدن حتى در مكان ها و محله هاى آشنا

- اشکال در انتخاب و تصميم گيرى هاى ساده

- كاهش انگيزه و علاقه در انجام كارها

-  بروز افسردگى و حتى عصبانيت (پرخاشگری)

- كاهش علاقه نسبت به انجام فعاليت ها و تفريحات معمول

 

مرحله ميانى

در اين مرحله، علائم بيمارى به حدى آشكار مى شوند كه بر زندگى اجتماعى، شغلى وانجام فعالیتهای روزمره بيمار اثر مى گذارند.

 -  بسيار فراموشكار مى شود.

- لغت هاى مناسب، اسامى افراد و اشياء و عبارات را به سختى مى يابد.

- فعاليت هاى معمول و روزانه منزل را نمى تواند انجام دهد.

- براى بهداشت شخصى، استحمام و لباس پوشيدن به كمك نياز دارد.

- سرگردان بوده و به راحتى گم مى شود.

- تغييرات رفتارى و خلقى مانند اضطراب و ترس بی دلیل، عصبانيت و شكاكى بروز مى نماید.

- اشياء و صداهايى را كه وجود ندارند مى بيند يا مى شنود.

- براى انجام كارها به كمك ديگران نياز دارد و به آنها وابسته مى شود.

مرحله پیشرفته

در اين مرحله بيمار كاملا به ديگران وابسته مى شود و معمولا  علائم زير وجود دارد:

- در خوردن غذا مشكل دارد.

- افراد و اشياء آشنا را نمى شناسد.

- به سختى حرف مى زند و منظورش را بيان مى كند.

- به سختى آنچه را كه مى شنود و مى بيند و اتفاق مى افتد، درك مى كند.

- قادر به يافتن راه خود حتى در محيط هاى بسيار آشنا (مانند منزل) نيست.

- به سختى راه مى رود.

- بى اختيارى ادرار و مدفوع دارد و نمى تواند خود راكنترل نمايد.

- رفتار ناشايسته از او سر مى زند.

- معمولا اكثر اوقات در بستر يا صندلى به سر مى برد.