1401-6-26

​کلاس آموزشی در جمعیت پیشاهنگی تهران

به مناسبت ماه جهانی آلزایمر 2022-1401

به مناسبت ماه جهانی آلزایمر (15شهریور-15مهر) و بنا به دعوت ریاست جمعیت پیشاهنگی تهران، آقای وثایق در تاریخ 14 شهریور ماه، جلسه آموزشی آشنایی و پیشگیری بیماری آلزایمر در سرای محل داوودیه میرداماد برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر مدیران پیش آهنگی نواحی مختلف تهران، مهمانان ویژه ازجمله دبیر و اعضای شورایاری سرای محله داوودیه ، مدیرعامل بنیاد فجر و اعضای خیریه یاریگران اندیکا حضور داشتند.

آقای خوانساری مدیر اجرایی انجمن در این جلسه ضمن معرفی انجمن و فعالیت و خدمات آن همچنین معرفی روز و ماه جهانی آلزایمر به شعار سال 2022 (باهم می توانیم بیشتر مراقبت کنیم) اشاره کردند و توضیحات لازم را ارائه نمودند و در پایان به سوالات حضار پاسخ دادند.