1402-2-5

کسب مقام دوم کشوری در مسابقات شطرنج

سرکار خانم مهشید پورحیدری عضو طرح حساس انجمن دمانس و آلزایمر ایران

سرکار خانم مهشید پورحیدری، از اعضای طرح حساس انجمن دمانس و آلزایمر ایران، موفق به کسب مقام دوم کشوری در مسابقات شطرنج بازنشستگان کشوری شدند.

وی بازنشسته آموزش و پرورش بوده و فعالیت حرفه ای خود را از سال 1376 آغاز کرده است. ایشان دارای مدرک مربیگری و داوری درجه 2 در رشته شطرنج می باشند. 3 بار در مسابقات کارمندان آموزش و پرورش مقام کشوری کسب نمودند. از دیگر افتخارات ایشان می توان به کسب مقام اول در تهران و مقام سوم کشوری در سال 1398 و کسب مقام دوم تیم شطرنج همدان که در قشم برگزار شده بود در سال 1383 اشاره کرد.