1402-2-23

​فراخوان انجمن جهانی آلزایمر

انجمن جهانی تلاش دارد یک گروه تخصصی- مشورتی از افراد مبتلا به دمانس تشکیل دهد تا بهتر بتواند صدا و نیازهای آنان را به گوش جهانیان برساند.

فراخوان انجمن جهانی آلزایمر


آیا شما فردی هستید که با دمانس زندگی می کنید؟

در جلسه برخط اخیر انجمن جهانی آلزایمر گفته شد که انجمن جهانی تلاش دارد یک گروه تخصصی- مشورتی از افراد مبتلا به دمانس تشکیل دهد تا بهتر بتواند صدا و نیازهای آنان را به گوش جهانیان برساند.

انجمن جهانی آلزایمر در صدد هست تا از نظرات، تجارب و مشورت با افراد مبتلا به دمانس استفاده نماید و اطمینان حاصل کند که نمایانگر نظرات تمامی افراد مبتلا که در حال زندگی با دمانس در سراسر جهان هستند، می باشد و صدای آنان را در تمام سطوح، محلی و بین المللی منعکس می نماید.

آیا شما مایل هستید در این گروه شرکت کنید و نظرات و تجارب خود را به اشتراک بگذارید؟

انجمن جهانی آلزایمر فدراسیونی از انجمن های دمانس و آلزایمر جهان و دارای 105 عضو می باشد که هر یک از این اعضا در کشورخود از افراد مبتلا و خانواده ها حمایت می کنند. ما پیش بینی می کنیم که در سال تا 4 جلسه برخط داشته باشیم و بنا بر ضرورت و درخواست نظر از انجمن جهانی، جلسه ویژه نیز می توانیم داشته باشیم.

در صورت تمایل لطفا با انجمن دمانس و آلزایمر ایران تماس حاصل کنید:

تلفن:09394619201

ایمیل:alzheimer.iran@yahoo.com