1398-1-25

پوسترها

کنگره علمی توانبخشی مبتنی بر جامعه و مراقبت در منزل ( آذر 1394)                   ده علامت هشدار و کاهش عوامل خطرساز (1394)

 

دومین کنگره علمی توانبخشی مبتنی بر جامعه و مراقبت در منزل                                             94_ 10علامت هشدار

پوستر روز جهانی آلزایمر (شهریور 1394)

94_ پوستر روز جهانی آلزایمر

همایش کسب و کارهای اجتماعی در حوزه سالمندی (بهار 1394)      پوستر سی امین کنفرانس بین المللی بیماری آلزایمر استرالیا (بهار 1394)                                                         

94_ همایش کسب وکارهای اجتماعی درحوزه سالمندی                                  پوستر کنفرانس پرت-استرالیا        


پوستر روز جهانی آلزایمر (شهریور 1393)

93 _ پوستر روز جهانی


      همایش علمی تخصصی آلزایمر ( مهر 1392)                                          پروژه آموزشی و اطلاع رسانی آموزشی انجمن آلزایمر ایران

92_ همایش علمی تخصصی آلزایمر                                            92_آخرین نسخه پوستر

فراخوان مسابقه نقاشی برای کودکان 4 تا 16 سال ( تابستان 1392)                             پوستر روز جهانی آلزایمر ( شهریور 1392)

پوستر مسابقه نقاشی                                             Print


بازی دوستانه فوتبال استقلال و هنرمندان (مهر 1391)                             اکران فیلم به نفع انجمن آلزایمر ( اسفند 1391)

91_ فوتبال استقلال و هنرمندان                                                              پوستر فیلم به نفع انجمن


پوستر روز جهانی آلزایمر (شهریور 1391)

91_پوستر روز جهانی

فراخوان مسابقه عکاسی (تابستان 1391)                              پوستر نمایشگاه عکس (مهر 1391)

فراخوان عکاسی        91_نمایشگاه عکاسی

91_نمایشگاه عکس


پوستر روز جهانی آلزایمر (شهریور 1390)                  پوستر ششمین همایش کشوری بیماری آلزایمر (مهر 1390)

90_روز جهانی          90_ششمین همایش کشوری بیماری آلزایمر


پوستر روز جهانی آلزایمر (شهریور 1388)

World Alz Day A3 Poster final En.indd


روز جهانی آلزایمر ( شهریور 1387)                   سمینار علمی بیماری آلزایمر ( زمستان 1387)

87_poster jahani           87_سمینار علمی بیماری آلزایمر ایران


 

روز جهانی آلزایمر ( تابستان 1386)                                   همایش علمی ( پاییز 1386)

WAD 07 A3 poster.indd                           WAD 07 A3 poster.indd


 

 


روز جهانی آلزایمر ( تابستان 1384)

84_روز جهانی