1398-1-25

شرایط پذیرش دانشجویان جهت انجام پایان نامه

۱- به همراه داشتن نامه ی معرفی از دانشگاه مربوطه

۲- ارائه ی خلاصه پروپوزال تحقیقاتی خود جهت تایید در هیئت مدیره انجمن

دانشجو،تنها زمانی می تواند تقاضای همکاری با انجمن را داشته باشد که پروپوزال پژوهش هنوز از سوی دانشگاه یا ارگان مربوطه مورد تصویب نهایی قرار نگرفته باشد.

۳- امضای تفاهم نامه مابین انجمن و دانشجو و دانشگاه مربوطه

۴- ارائه کپی شناسنامه، کپی کارت دانشجویی ، یک قطعه عکس۴*۳

۵- باتوجه به اینکه انجمن آلزایمر ایران هیچگونه وجهی را به عنوان حق استاد مشاور از دانشگاه دریافت نمی نماید، پژوهشگر،دانشجو یا ارگان مربوطه متعهد می شود برای تامین هزینه های پژوهشی مورد نظر بر اساس ردیف های ذیل مبلغ مورد نظر را به حساب انجمن واریز نماید.

* پایان نامه کارشناسی 300 هزار تومان

* پایان نامه کارشناسی ارشد 550 هزار تومان

* پایان نامه دکترا 700 هزار تومان

6 - دانشجو می بایست متعهد شود که درتحقیق، پایان نامه ومقاله خود نام یکی از اعضای هیئت علمی انجمن آلزایمر ایران که مسئول بررسی پروپوزال مربوطه بوده و با دانشجو یا پژوهشگر به طور مستقیم همکاری نموده است را به عنوان مشاور درج نموده و پس از اتمام طرح دو نسخه از مقاله و پایان نامه خود را درفرمت اصلی( چاپ وجلد شده) به انجمن ارائه نماید. (استاد مربوطه از سوی انجمن و مرتبط با رشته و موضوع پژوهش به افراد معرفی خواهد شد.)


در ضمن دانشجویان محترم می توانند جهت استفاده از پایان نامه ها و رفرنس های موجود در انجمن با در دست داشتن نامه ی معرفی از دانشگاه و کارت دانشجویی خود در محل اصلی انجمن آلزایمر اقدام نمایند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های انجمن دمانس و آلزایمر ایران (داخلی آموزش و پژوهش) تماس یگیرید: 44630652 و 44633555

ایمیل واحد پژوهش انجمن دمانس و آلزایمر ایران : ER@iranalz.ir


چکیده پایان نامه های دانشجویی به ترتیب حروف الفبا